Dieetadvies door een diëtist wordt vanuit de basisverzekering vergoed voor 3 uur per jaar. Als je een aanvullende verzekering hebt kan het zijn dat er meer tijd wordt vergoed. De kosten vanuit de basisverzekering gaan van het eigen risico af, tenzij die al is verbruikt door andere zorg of door medicatie. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Ik werk als contractvrije diëtist. Dit betekent dat ik geen contracten heb met zorgverzekeraars.
Een contractvrije diëtist werkt op basis van restitutie. Je betaalt de factuur via een factuur per mail. Deze dien je zelf in bij je zorgverzekeraar. Heb je een restitutiepolis? Dan worden dieetkosten meestal voor 100% vergoedt. Bij een naturapolis kan dit 0%, 60%, 80% of 100% van de factuur zijn.

Neem eventueel contact op met je zorgverzekeraar over de exacte vergoeding van de dieetbehandeling.

Een bezoek aan de diëtist mag zonder verwijzing. Je kunt dus zelf een afspraak maken. De diëtist kan door middel van Direct Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD) zelf analyseren of een behandeling gestart kan worden, of dat een bezoek aan de huisarts zinvol kan zijn.

Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en SCAS (= kwaliteitsregister voor sportdietisten en andere zorgprofessionals in de sport).